Добре дошли в нашия магазин
Професионална техника за вашия бизнес. Хоби техника за вашия дом

Категории

Политика за личните данни

Общи положения:

 1. Съгласно новия Регламент за защита на личните данни – GDPR, защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни е основно право.
 2. Принципите и правилата относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни следва, независимо от тяхното гражданство или местопребиваване, да са съобразени с техните основни права и свободи, и по-конкретно — с правото на защита на личните им данни.
 3. Принципите за защита на данните, предприети и следвани от Професионални машини ЕООД, като собственик и оператор на сайта за онлайн покупки http://promachines.bg се прилагат по отношение на всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано. Личните данни, които могат да бъдат свързани с дадено физическо лице и които са били подложени на псевдонимизация / анонимизация, се считат за анонимни и безопасни от гледна точка възможността за идентификация на конкретно физическото лице.
 4. Принципите на защита на данните не се прилагат по отношение на анонимна информация, т.е. информация, която не е свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице, или по отношение на лични данни, които са анонимизирани по такъв начин, че субектът на данните да не може или вече не може да бъде идентифициран. По тази причина Регламентът не се отнася за обработването на анонимна информация, включително за статистически или изследователски цели.
 5. Генерирането и подаването на поръчка ясно показва, че субектът на данни предоставя доброволно и свободно личните си данни и дава изрично съгласието си същите да бъдат обработвани и съхранявани от Професионални машини ЕООД за посочените по – долу цели. Съгласието обхваща всички дейности по обработване на поръчката, предаването й на куриерската компания с цел доставка и доставката до субекта на лични данни – в качеството си на потребител.
 6. Всяко обработване на лични данни от Професионални машини ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни е законосъобразно и добросъвестно. Конкретните цели, за които се обработват лични данни, са свързани само и единствено във връзка с обработването и изпълнението на клиентските поръчки, както и последваща анонимна статистика с цел предоставяне на по – добри комплексни услуги, съгласно Регламента, според който целите следва да бъдат ясни и законни и определени към момента на събирането на личните данни. Личните данни, които събираме са минимални и следват принципа на Регламента да са адекватни, релевантни и ограничени до необходимото за целите, за които се обработват. Професионални машини ЕООД гарантира, че срокът, за който личните данни се съхраняват, е ограничен до строг минимум. Предприети са всички разумни мерки, гарантиращи, че неточните лични данни се коригират или заличават. Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходяща степен на сигурност и поверителност на личните данни, включително за предотвратяване на непозволен достъп до лични данни и до оборудване за тяхното обработване или за предотвратяване на използването им.
 7. Съгласието се разглежда като свободно дадено, тъй като субектът на данни има истински и свободен избор и е в състояние да откаже или да оттегли съгласието си по всяко време, без това да доведе до вредни последици за него. С оттегляне на съгласието и заличаване на личните данни, чрез натискане на бутона „Забрави ме“ се изтриват всички данни, които биха могли да доведат до идентифициране на физическото лице, както и клиентският профил с потребителското име и парола. При последващо желание за нова поръчка, потребителя следва да създаде нов профил, като потвърди отново съгласието си за обработка на лични данни, за изпълнение на новата поръчка.
 8. Обработването на данни се разглежда като законосъобразно, тъй като то е необходимо в контекста на договор или при намерение за сключване на договор от разстояние.
 9. Всяко физическо лице има право на достъп до събраните лични данни, които го засягат, и може да упражнява това право на достъп лесно и по всяко време като посети следния интернет адрес - http://promachines.bg/gdpr.html, линк към който е поместен в края на всяка страница от сайта. Така всеки субект на данни може да упражни правото си да е запознат и да получава информация, по-специално относно целите, за които се обработват личните данни, когато е възможно — срока, за който се обработват личните данни. Това право не влияе неблагоприятно върху правата или свободите на други лица, включително върху търговската тайна или интелектуалната собственост
 10. Субектът на данни има право на коригиране на личните данни, свързани с него, както и правото „да бъде забравено“, моля посетете http://promachines.bg/gdpr.html По този начин хармонизираме изискването на Регламента, субектът на данни да има право личните му данни да се изтриват и да не бъдат обработвани повече, когато личните данни престанат да бъдат необходими с оглед на целите, за които те са били събрани или обработвани по друг начин, когато субектът на данните е оттеглил своето съгласие или е възразил срещу обработването на лични данни, свързани с него, или когато обработването на личните му данни по друг начин не е в съответствие с Регламента.
 11. Когато личните данни се обработват за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право безплатно и по всяко време да направи възражение срещу такова обработване, включително профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг, независимо дали става въпрос за първоначално или по-нататъшно обработване, като във всяко писмо, което бихте могли да получите от нас ще има линк за отписване от нашата листа.

Т.1. Електронният магазин http://promachines.bg е собственост и се управлява от Професионални машини ЕООД, ЕИК: 204522026, адрес: София 1712, ж.к. Гео Милев, ул. Едисон 19-21 ет. 3, ап. 13. Професионални машини ЕООД е администратор на лични данни, регистриран в Комисията за защита на личните данни с удостоверение за администратор на личните данни № 427638.

Т.2. Професионални машини ЕООД събира следните лични данни, предоставени лично от Вас, като субекти на данните, а именно:

 • име,
 • телефон за връзка,
 • e-mail адрес,
 • адрес за плащане и доставка,
 • IP адрес.

Т.3.  Личните данни, които ни предоставяте се използват за обработка и доставка на вашата поръчка. Не се предоставят на трети лица. Достъп до тях имаме само ние, Вие като субект на лични данни, държавни органи в рамките и в обема на техните правомощия по закон и операторът на куриерска услуга с цел доставка.

Т.4. Взети са нужните технически и организационни мерки за ограничаване неправомерния достъп до предоставяни от Вас лични данни, предвидени съгласно Общия Регламент за Защита на Данните (GDPR), който е в сила от 25 Май 2018 г. Като администратор на лични данни, полагаме всички разумни усилия, гарантиращи пълна конфиденциалност на съхраняваните данни.

Т.5. Данните, които вие предоставяте се обработват за следните цели:

 1. За подготовка, обработка и реализиране на доставка по вашата поръчка, следствие на което сте се свързали с нас;
 2. за да получавате полезни статии на различни теми новости в областта на технологиите, машините и инструментите, които предлагаме. 
 3. За да ви информираме за нашите най-добри предложения, когато сме в период на промоции и отстъпки.

Т.6. Събраните при сключването на договор за доставка, или при искане от Ваша страна за получаване на информация за предлаганите от нас продукти и услуги (т.нар. договорни основания, или преддоговорни отношения), обработката на данни се извършва на основание чл. 6, ал.1, буква „б“ от Общия Регламент за Защита на Данните и за тях не е необходимо Вашето изрично съгласие. Тези данни са необходими с оглед изпълнението на поисканата от вас информация и предоставяна от нас стока и/или услуга. Данните, които обработваме в този случай са само тези, които са необходим за изпълнението на сделката и са посочени в Т.2.

Т.7. При събиране на данни за целите на получаването на полезна информация, за целите на директния маркетинг, така, както са посочени в Т.5, букви b и c , обработката се извършва на основание Вашето изрично съгласие за това и служи за постигане единствено на обявените конкретни цели.

Т.8. Съгласно Общия регламент за защита на данните - GDPR, Вие имате право на достъп до личните данни, които обработваме на посочения електронен адрес: 

http://promachines.bg/gdpr.html

 1. Имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат коригирани, като за това можете да изпратите e-mail на адрес: office@promachines.bg.
 2. Имате право да възразите срещу обработката на свои лични данни, ако преди това сте дали съгласие за това и да преустановите бъдещо обработване и съхранение на вашите данни, като посетите следния електронен адрес: http://promachines.bg/gdpr.html и се възползвате от правото си да бъдете забравени. 

Т.9 В случай, че считате, че личните Ви данни се обработват незаконосъобразно, или са нарушени Ваши права по отношение обработката на личните Ви данни, можете да се обърнете към надзорния орган за защита на личните данни в Република България:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518

Приемна - работно време  9:00 - 17:30 ч.

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Най-продавани

Update cookies preferences